เรื่อง : ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ถนนสายโตะโกีะ - บ่อม่วง
หมู่ที่ 1 ต.ตลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โดย: นายยาลี เจะมะ  |  วันที่: 07 มกราคม 2562 เวลา 14:54:36  |  อ่าน: 255  |  ตอบ: 0

     แสดงความเห็นในหัวข้อนี้ :
*ความเห็น:  
*ผู้เขียน:  
*ข้อความยืนยัน:   ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี  
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]