สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
     เรื่อง : น้ำปะแาไม่ไหล
น้ำไม่ไหลเป็นเวลา นานมากแล้ว
อยากให้ อบต.ตันหยงลุโล๊ะ แก้ไขโดยเร็ว
โดย: ชาวบ้าน  |  วันที่: 08 มกราคม 2561 เวลา 14:25:07  |  อ่าน: 191  |  ตอบ: 0

     แสดงความเห็นในหัวข้อนี้ :
*ความเห็น:  
*ผู้เขียน:  
*ข้อความยืนยัน:   ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี  
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533