เรื่อง : น้ำปะแาไม่ไหล
น้ำไม่ไหลเป็นเวลา นานมากแล้ว
อยากให้ อบต.ตันหยงลุโล๊ะ แก้ไขโดยเร็ว
โดย: ชาวบ้าน  |  วันที่: 08 มกราคม 2561 เวลา 14:25:07  |  อ่าน: 495  |  ตอบ: 0

     แสดงความเห็นในหัวข้อนี้ :
*ความเห็น:  
*ผู้เขียน:  
*ข้อความยืนยัน:   ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี  
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]