สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
54. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๖๐
[ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:56:04 ] [สำนักปลัด]
53. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
[ 21 กันยายน 2560 เวลา 10:04:20 ] [สำนักปลัด]
52. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
[ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10:41:05 ] [สำนักปลัด]
51. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
[ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:12:08 ] [สำนักปลัด]
50. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
[ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13:57:39 ] [สำนักปลัด]
49. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๖๐
[ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 08:39:16 ] [สำนักปลัด]
48. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
[ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 08:37:06 ] [สำนักปลัด]
47. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
[ 24 มีนาคม 2560 เวลา 15:56:57 ] [สำนักปลัด]
46. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๐
[ 24 มีนาคม 2560 เวลา 15:56:33 ] [สำนักปลัด]
45. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
[ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:05:58 ] [สำนักปลัด]
44. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
[ 16 มกราคม 2560 เวลา 16:06:24 ] [สำนักปลัด]
43. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๕๙
[ 16 มกราคม 2560 เวลา 16:06:02 ] [สำนักปลัด]
42. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๕๙
[ 07 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:33:42 ] [สำนักปลัด]
41. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
[ 07 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:33:12 ] [สำนักปลัด]
40. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
[ 06 กันยายน 2559 เวลา 16:57:37 ] [สำนักปลัด]
39. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
[ 06 กันยายน 2559 เวลา 16:57:14 ] [สำนักปลัด]
38. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
[ 06 กันยายน 2559 เวลา 16:56:53 ] [สำนักปลัด]
37. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๕๙
[ 06 มิถุนายน 2559 เวลา 11:21:31 ] [สำนักปลัด]
36. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๕๙
[ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:07:42 ] [สำนักปลัด]
35. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
[ 25 มีนาคม 2559 เวลา 13:59:23 ] [สำนักปลัด]
34. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๕๙
[ 25 มีนาคม 2559 เวลา 13:59:09 ] [สำนักปลัด]
33. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๕๘
[ 21 มกราคม 2559 เวลา 09:44:04 ] [สำนักปลัด]
32. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
[ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 10:48:47 ] [สำนักปลัด]
31. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๕๘
[ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 10:48:28 ] [สำนักปลัด]
30. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๕๘
[ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 10:45:58 ] [สำนักปลัด]
29. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
[ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 10:36:12 ] [สำนักปลัด]
28. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
[ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 10:32:25 ] [สำนักปลัด]
27. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
[ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 10:29:15 ] [สำนักปลัด]
26. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
[ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 10:21:07 ] [สำนักปลัด]
25. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๕๘
[ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 10:09:24 ] [สำนักปลัด]
 
 
ทั้งหมด 54 หัวข้อ
  1  2
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533