สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
64. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๖๑
[ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 14:41:19 ] [สำนักปลัด]
63. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
[ 19 กันยายน 2561 เวลา 21:05:56 ] [สำนักปลัด]
62. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
[ 17 กันยายน 2561 เวลา 12:53:36 ] [สำนักปลัด]
61. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
[ 17 กันยายน 2561 เวลา 12:53:19 ] [สำนักปลัด]
60. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
[ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:12:00 ] [สำนักปลัด]
59. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
[ 07 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:51:48 ] [สำนักปลัด]
58. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
[ 07 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:51:22 ] [สำนักปลัด]
57. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๑
[ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:30:20 ] [สำนักปลัด]
56. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
[ 31 มกราคม 2561 เวลา 10:12:03 ] [สำนักปลัด]
55. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
[ 08 มกราคม 2561 เวลา 12:31:59 ] [สำนักปลัด]
54. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๖๐
[ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:56:04 ] [สำนักปลัด]
53. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
[ 21 กันยายน 2560 เวลา 10:04:20 ] [สำนักปลัด]
52. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
[ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10:41:05 ] [สำนักปลัด]
51. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
[ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:12:08 ] [สำนักปลัด]
50. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
[ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13:57:39 ] [สำนักปลัด]
49. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๖๐
[ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 08:39:16 ] [สำนักปลัด]
48. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
[ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 08:37:06 ] [สำนักปลัด]
47. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
[ 24 มีนาคม 2560 เวลา 15:56:57 ] [สำนักปลัด]
46. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๐
[ 24 มีนาคม 2560 เวลา 15:56:33 ] [สำนักปลัด]
45. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
[ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:05:58 ] [สำนักปลัด]
44. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
[ 16 มกราคม 2560 เวลา 16:06:24 ] [สำนักปลัด]
43. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๕๙
[ 16 มกราคม 2560 เวลา 16:06:02 ] [สำนักปลัด]
42. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๕๙
[ 07 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:33:42 ] [สำนักปลัด]
41. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
[ 07 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:33:12 ] [สำนักปลัด]
40. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
[ 06 กันยายน 2559 เวลา 16:57:37 ] [สำนักปลัด]
39. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
[ 06 กันยายน 2559 เวลา 16:57:14 ] [สำนักปลัด]
38. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
[ 06 กันยายน 2559 เวลา 16:56:53 ] [สำนักปลัด]
37. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๕๙
[ 06 มิถุนายน 2559 เวลา 11:21:31 ] [สำนักปลัด]
36. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๕๙
[ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:07:42 ] [สำนักปลัด]
35. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
[ 25 มีนาคม 2559 เวลา 13:59:23 ] [สำนักปลัด]
 
 
ทั้งหมด 64 หัวข้อ
  1  23
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533