สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
98. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ปน.ถ๑-๐๐๙๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๒ - บ้านจาเราะบองอ ตำบลเขาตูม อำภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
[ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09:41:01 ] [กองช่าง]
97. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 08:26:20 ] [กองช่าง]
96. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 07:33:53 ] [กองช่าง]
95. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำคนพิการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 07:20:30 ] [กองช่าง]
94. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 07:15:01 ] [กองช่าง]
93. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:10:18 ] [กองช่าง]
92. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง Post Top สำหรับติดตั้งในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:07:42 ] [กองช่าง]
91. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:31:55 ] [กองช่าง]
90. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อถังขยะแบบมีล้อเข็นความจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:57:59 ] [กองช่าง]
89. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลอง สายหมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทราย - หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 05 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:11:28 ] [กองช่าง]
88. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและจุดรับสินค้า โดยวิธีคัดเลือก
[ 05 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:06:34 ] [กองช่าง]
87. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง Post Top สำหรับติดตั้งในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 05 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00:38 ] [กองช่าง]
86. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนสาย A1 ภายในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 05 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:56:15 ] [กองช่าง]
85. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลอง หมุ่ที่ ๕ ตำบลบ่อทอง -หมู่ที่ ๓ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 05 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:51:55 ] [กองช่าง]
84. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 18:07:52 ] [กองช่าง]
83. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 18:07:06 ] [กองช่าง]
82. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 18:06:10 ] [กองช่าง]
81. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการขุดลอกคลอง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 11:38:09 ] [กองช่าง]
80. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและจุดรับสินค้า โดยวิธีคัดเลือก
[ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13:10:02 ] [กองช่าง]
79. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง Post Top สำหรับติดตั้งในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 20 ต้น โดยวิธีคัดเลือก
[ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 11:30:41 ] [กองช่าง]
78. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนสาย A1 ภายในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี
[ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 11:21:59 ] [กองช่าง]
77. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศกองช่างและห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 11:29:59 ] [กองช่าง]
76. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 17:29:40 ] [กองช่าง]
75. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองช่างและห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 17:28:58 ] [กองช่าง]
74. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลอง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:19:26 ] [กองช่าง]
73. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:18:46 ] [กองช่าง]
72. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:18:02 ] [กองช่าง]
71. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก (โครงการปรับปรุงเชิงลาดสะพาน (APPROACH) และโครงการสร้างถนน คสล. ลอดสะพานหน้าโรงพยาบาลยะหริ่ง)
[ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:33:52 ] [กองช่าง]
70. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง CMS-2h จำนวน ๖๐ ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:29:41 ] [กองช่าง]
69. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดิน ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๙๒๓ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
[ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:53:19 ] [กองช่าง]
 
 
ทั้งหมด 98 หัวข้อ
  1  234
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533