สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
120. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09:26:45 ] [สำนักปลัด]
119. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างเรือยนต์รับจ้างชมป่าโกงกางสำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 28 กันยายน 2561 เวลา 11:46:16 ] [กองช่าง]
118. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 28 กันยายน 2561 เวลา 11:45:35 ] [กองช่าง]
117. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 28 กันยายน 2561 เวลา 11:44:54 ] [กองช่าง]
116. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำโรงเรียนบ้านเขาตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 21 กันยายน 2561 เวลา 08:04:54 ] [กองช่าง]
115. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 21 กันยายน 2561 เวลา 08:04:17 ] [กองช่าง]
114. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประมูลให้เช่าร้านค้าบริเวณอุทยานน้ำตกทรายขาวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 21 กันยายน 2561 เวลา 08:00:44 ] [กองคลัง]
113. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประมูลให้เช่าอาคารตึกแถว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 21 กันยายน 2561 เวลา 08:00:04 ] [กองคลัง]
112. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยบนถนนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีรับผิดชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 19 กันยายน 2561 เวลา 13:30:31 ] [กองช่าง]
111. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๓ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 19 กันยายน 2561 เวลา 13:29:40 ] [กองช่าง]
110. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยบนถนนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีรับผิดชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 12 กันยายน 2561 เวลา 16:30:21 ] [กองช่าง]
109. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 12 กันยายน 2561 เวลา 16:27:49 ] [กองช่าง]
108. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการซ่อมแซมเรือตรวจการณ์ ชนิดไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒๔ ฟุต โดยวิธีคัดเลือก
[ 05 กันยายน 2561 เวลา 13:35:09 ] [กองช่าง]
107. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนเกรีตสาย ปน ถ๑-๐๐๙๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๒ - บ้านจาเราะบองอ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง โดยวิธีคัดเลือก
[ 05 กันยายน 2561 เวลา 13:33:11 ] [กองช่าง]
106. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ปน ถ๑-๐๐๙๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๒ - บ้านจาเราะบองอ (ช่วงที่ ๑) โดยวิธีคัดเลือก
[ 05 กันยายน 2561 เวลา 08:59:38 ] [กองช่าง]
105. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจ้างเหมาปรับปรุงอาคารของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08:13:16 ] [กองช่าง]
104. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำโรงเรียนบ้านเขาตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08:09:37 ] [กองช่าง]
103. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (หิน ๓/๘" และหินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09:27:59 ] [กองช่าง]
102. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อถังขยะแบบมีล้อเข็นความจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09:26:59 ] [กองช่าง]
101. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการซ่อมแซมเรือตรวจการณ์ ชนิดไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒๔ ฟุต โดยวิธีคัดเลือก
[ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 15:16:08 ] [กองช่าง]
100. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำคนพิการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 15:11:55 ] [กองช่าง]
99. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 15:11:13 ] [กองช่าง]
98. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ปน.ถ๑-๐๐๙๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๒ - บ้านจาเราะบองอ ตำบลเขาตูม อำภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
[ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09:41:01 ] [กองช่าง]
97. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 08:26:20 ] [กองช่าง]
96. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 07:33:53 ] [กองช่าง]
95. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำคนพิการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 07:20:30 ] [กองช่าง]
94. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 07:15:01 ] [กองช่าง]
93. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:10:18 ] [กองช่าง]
92. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง Post Top สำหรับติดตั้งในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:07:42 ] [กองช่าง]
91. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:31:55 ] [กองช่าง]
 
 
ทั้งหมด 120 หัวข้อ
  1  234
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533