สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
81. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการขุดลอกคลอง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 11:38:09 ] [กองช่าง]
80. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและจุดรับสินค้า โดยวิธีคัดเลือก
[ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13:10:02 ] [กองช่าง]
79. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง Post Top สำหรับติดตั้งในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 20 ต้น โดยวิธีคัดเลือก
[ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 11:30:41 ] [กองช่าง]
78. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนสาย A1 ภายในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี
[ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 11:21:59 ] [กองช่าง]
77. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศกองช่างและห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 11:29:59 ] [กองช่าง]
76. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 17:29:40 ] [กองช่าง]
75. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองช่างและห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 17:28:58 ] [กองช่าง]
74. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลอง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:19:26 ] [กองช่าง]
73. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:18:46 ] [กองช่าง]
72. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:18:02 ] [กองช่าง]
71. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก (โครงการปรับปรุงเชิงลาดสะพาน (APPROACH) และโครงการสร้างถนน คสล. ลอดสะพานหน้าโรงพยาบาลยะหริ่ง)
[ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:33:52 ] [กองช่าง]
70. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง CMS-2h จำนวน ๖๐ ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:29:41 ] [กองช่าง]
69. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดิน ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๙๒๓ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
[ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:53:19 ] [กองช่าง]
68. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออินทผาลัม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการถืิอศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:45:45 ] [สำนักปลัด]
67. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการขุดลอกคลอง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:12:33 ] [กองช่าง]
66. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลางการจัดซื้ออินทผาลัม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 04 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:28:18 ] [สำนักปลัด]
65. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 02 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:55:30 ] [กองช่าง]
64. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง (เงินกู้ กสอ.) โดยวิธีคัดเลือก
[ 02 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:54:52 ] [กองช่าง]
63. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง (เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยวิธีคัดเลือก
[ 19 เมษายน 2561 เวลา 10:14:26 ] [กองช่าง]
62. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง (เงินกู้ กสอ.) โดยวิธีคัดเลือก
[ 19 เมษายน 2561 เวลา 08:28:50 ] [กองช่าง]
61. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง (เงินสะสม) โดยวิธีคัดเลือก
[ 11 เมษายน 2561 เวลา 15:50:15 ] [กองช่าง]
60. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 30 มีนาคม 2561 เวลา 11:01:04 ] [กองช่าง]
59. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 มีนาคม 2561 เวลา 11:53:55 ] [กองช่าง]
58. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 มีนาคม 2561 เวลา 11:53:10 ] [กองช่าง]
57. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีคัดเลือก
[ 07 มีนาคม 2561 เวลา 13:13:04 ] [กองช่าง]
56. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบจ.ปน. (สนาม ๓)
[ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:44:03 ] [กองช่าง]
55. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:14:00 ] [กองช่าง]
54. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:13:20 ] [กองช่าง]
53. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:02:12 ] [กองช่าง]
52. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:01:10 ] [กองช่าง]
 
 
ทั้งหมด 81 หัวข้อ
  1  23
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533