ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
155. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง CMS-2h) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12:10:54 ] [กองช่าง]
154. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:56:00 ] [กองช่าง]
153. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:48:59 ] [กองช่าง]
152. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:32:50 ] [กองช่าง]
151. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 08 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:51:37 ] [สำนักปลัด]
150. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
[ 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:36:58 ] [กองช่าง]
149. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน ถ1-0036 บ้านบาเลาะ - บ้านป่าทุ่ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
[ 24 มกราคม 2562 เวลา 15:04:54 ] [กองช่าง]
148. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนแยกสายสามัคคี ข ต.รูสะมิแล - บ้านจือแรนิบง ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
[ 24 มกราคม 2562 เวลา 15:03:47 ] [กองช่าง]
147. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ1-0007 บ้านบานา - บ้านคลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี
[ 24 มกราคม 2562 เวลา 15:02:28 ] [กองช่าง]
146. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านกาหยี ม.1 ต.ปุโละปุโย - ม.2 ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
[ 24 มกราคม 2562 เวลา 15:01:14 ] [กองช่าง]
145. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 24 มกราคม 2562 เวลา 14:51:16 ] [สำนักปลัด]
144. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ ๓ ตำบลตุยง - ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 19 มกราคม 2562 เวลา 19:33:34 ] [กองช่าง]
143. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ ๓ ตำบลปะโด - หมู่ที่๓ ตำบลตรัง-หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 19 มกราคม 2562 เวลา 19:30:55 ] [กองช่าง]
142. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ ๕ ตำบลเขาตูม-บ้านลานควาย หมู่ที่ ๕ ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 19 มกราคม 2562 เวลา 19:25:26 ] [กองช่าง]
141. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 17 มกราคม 2562 เวลา 15:14:26 ] [สำนักปลัด]
140. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านป่ายาง ม.๒ ต.ทรายขาว - ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ โดยวิธีคัดเลือก
[ 10 มกราคม 2562 เวลา 09:45:25 ] [กองช่าง]
139. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกลายแม่กัง ม.๑ ต.ควนโนรี - ม.๓ บ้านละโพ๊ะ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน โดยวิธีคัดเลือก
[ 10 มกราคม 2562 เวลา 09:44:28 ] [กองช่าง]
138. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านกาแนะ ต.ปิตูมุดี - ม๓ บ้านปรีกี ต.กระโด อ.ยะรัง โดยวิธีคัดเลือก
[ 10 มกราคม 2562 เวลา 09:43:34 ] [กองช่าง]
137. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ม.๖ ต.ลุโบ๊ะยิไร อ.มายอ - ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง โดยวิธีคัดเลือก
[ 10 มกราคม 2562 เวลา 09:42:32 ] [กองช่าง]
136. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 08 มกราคม 2562 เวลา 16:36:15 ] [สำนักปลัด]
135. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกแบบอาคารสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 03 มกราคม 2562 เวลา 11:03:17 ] [กองช่าง]
134. การจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๗ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 11:23:10 ] [กองช่าง]
133. การจ้างออกแบบอาคารสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 15:14:38 ] [กองช่าง]
132. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ฯ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน ถ๑-๐๐๕๕ บ้านคลองช้าง-บ้านควนโนรี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13:23:39 ] [กองช่าง]
131. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ๑-๐๐๕๖ บ้านโคกโหนด-บ้านควนแปลงงู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13:20:59 ] [กองช่าง]
130. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ฯ สาย ปน ถ๑-๐๐๘๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ - บ้านปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13:17:00 ] [กองช่าง]
129. การจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15:45:06 ] [กองช่าง]
128. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายหมู่ที่ ๔ ตำบลบานา - หมู่ที่ ๙ ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15:15:10 ] [กองช่าง]
127. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว - บ้านกล้วย ตำบลน่าประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15:13:02 ] [กองช่าง]
126. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านสือเรง หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะจัน - บ้านเขาวัง หมู่ที่ ๓ ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15:11:00 ] [กองช่าง]
 
 
ทั้งหมด 155 หัวข้อ
  1  23456
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]