ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
129. การจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15:45:06 ] [กองช่าง]
128. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายหมู่ที่ ๔ ตำบลบานา - หมู่ที่ ๙ ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15:15:10 ] [กองช่าง]
127. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว - บ้านกล้วย ตำบลน่าประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15:13:02 ] [กองช่าง]
126. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านสือเรง หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะจัน - บ้านเขาวัง หมู่ที่ ๓ ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15:11:00 ] [กองช่าง]
125. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายลาขา หมู่ที่ ๖ ตำบลทรายขาว - ตำบลช้างไห้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15:06:46 ] [กองช่าง]
124. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลอง สายหมู่ที่ ๒ ตำบลลุโบะยิไร - หมูที่ ๓ ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14:39:45 ] [กองช่าง]
123. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองสายบ้านบาซาเอ หมู่ที่ ๔ บ้านรานอ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านบาซาเวาะเซ็ง ตำบลปิตูมูดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14:31:44 ] [กองช่าง]
122. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 03 ธันวาคม 2561 เวลา 12:02:40 ] [กองช่าง]
121. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:04:09 ] [สำนักปลัด]
120. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09:26:45 ] [สำนักปลัด]
119. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างเรือยนต์รับจ้างชมป่าโกงกางสำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 28 กันยายน 2561 เวลา 11:46:16 ] [กองช่าง]
118. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 28 กันยายน 2561 เวลา 11:45:35 ] [กองช่าง]
117. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 28 กันยายน 2561 เวลา 11:44:54 ] [กองช่าง]
116. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำโรงเรียนบ้านเขาตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 21 กันยายน 2561 เวลา 08:04:54 ] [กองช่าง]
115. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 21 กันยายน 2561 เวลา 08:04:17 ] [กองช่าง]
114. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประมูลให้เช่าร้านค้าบริเวณอุทยานน้ำตกทรายขาวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 21 กันยายน 2561 เวลา 08:00:44 ] [กองคลัง]
113. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประมูลให้เช่าอาคารตึกแถว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 21 กันยายน 2561 เวลา 08:00:04 ] [กองคลัง]
112. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยบนถนนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีรับผิดชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 19 กันยายน 2561 เวลา 13:30:31 ] [กองช่าง]
111. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๓ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 19 กันยายน 2561 เวลา 13:29:40 ] [กองช่าง]
110. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยบนถนนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีรับผิดชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 12 กันยายน 2561 เวลา 16:30:21 ] [กองช่าง]
109. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 12 กันยายน 2561 เวลา 16:27:49 ] [กองช่าง]
108. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการซ่อมแซมเรือตรวจการณ์ ชนิดไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒๔ ฟุต โดยวิธีคัดเลือก
[ 05 กันยายน 2561 เวลา 13:35:09 ] [กองช่าง]
107. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนเกรีตสาย ปน ถ๑-๐๐๙๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๒ - บ้านจาเราะบองอ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง โดยวิธีคัดเลือก
[ 05 กันยายน 2561 เวลา 13:33:11 ] [กองช่าง]
106. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ปน ถ๑-๐๐๙๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๒ - บ้านจาเราะบองอ (ช่วงที่ ๑) โดยวิธีคัดเลือก
[ 05 กันยายน 2561 เวลา 08:59:38 ] [กองช่าง]
105. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจ้างเหมาปรับปรุงอาคารของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08:13:16 ] [กองช่าง]
104. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำโรงเรียนบ้านเขาตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08:09:37 ] [กองช่าง]
103. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (หิน ๓/๘" และหินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09:27:59 ] [กองช่าง]
102. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อถังขยะแบบมีล้อเข็นความจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09:26:59 ] [กองช่าง]
101. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการซ่อมแซมเรือตรวจการณ์ ชนิดไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒๔ ฟุต โดยวิธีคัดเลือก
[ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 15:16:08 ] [กองช่าง]
100. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำคนพิการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 15:11:55 ] [กองช่าง]
 
 
ทั้งหมด 129 หัวข้อ
  1  2345
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]