สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
       /**กรุณาโพสข้อความที่เหมาะสมเท่านั้น**/
   
*เรื่อง :  
*ประเภทเรื่อง :  
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการพบเบาะแสการทุจริตในการดำเนินงานทางราชการ
แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน (เท่านั้น)

*รายละเอียด :  
*ชื่อผู้กรอกข้อมูล :  
*ข้อความยืนยัน :  
 
 
     
 
     เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ล่าสุด
 รถตู้       [โดย: รอยฮาน ดาโอะ]
 วันที่10 สิงหาคม 2561 ปัตาตานีไปกรุงเทพ       [โดย: นิติกร]
 สอบถามรายละเอียด       [โดย: มะแอ มีนา]
 พฤติิกรรมไม่เหมาะสม       [โดย: นักศึกษา]
 มีการสลับกระเป๋าระหว่างผู้โดยสารด้วยกัน       [โดย: นางสาว อิลฮาม มีเเระ]
 ราคารถ       [โดย: นูรีมาน โต๊ะตาหยง]
 จองที่นั่ง เวลารถออก       [โดย: ธัญจิรา ช่วยจันทร์]
 ค่าที่จอดรถ งานกาชาด       [โดย: Peace]
 ปัตตานี -ตรัง       [โดย: Smile]
 ค่ารถโดยสารและเวลาเดินทางจากปัตตานีไปภูเก็ต       [โดย: สุธารส]
  
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533