สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
       /**กรุณาโพสข้อความที่เหมาะสมเท่านั้น**/
   
*เรื่อง :  
*ประเภทเรื่อง :  
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน (เท่านั้น)

*รายละเอียด :  
*ชื่อผู้กรอกข้อมูล :  
*ข้อความยืนยัน :  
 
 
     
 
     เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ล่าสุด
 ขิอจองตั๋วรถทัวร์ ปัตตานี ภูเก็ต       [โดย: อับดุลอาซิซ ]
 รถตู้ปัตตานี-โกลก       [โดย: นิ]
 เดินทางไป บขส หาดใหญ่       [โดย: ชาคริทธ์ หมื่นแก้ว]
 สูบบุหรี่       [โดย: ปัตตานี]
 พนักงานขายตั๋วสายปัตตานี-โกลก       [โดย: เติ้ล]
 รถทัวร์       [โดย: สานา]
 แจ้งถนนชำรุด       [โดย: สะอาด]
 น้ำปะแาไม่ไหล       [โดย: ชาวบ้าน]
 พนังงานขายตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ       [โดย: นิ]
 ราคารถ       [โดย: นักศึกษามอ]
  
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533