สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
       /**กรุณาโพสข้อความที่เหมาะสมเท่านั้น**/
   
*เรื่อง :  
*ประเภทเรื่อง :  
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน (เท่านั้น)

*รายละเอียด :  
*ชื่อผู้กรอกข้อมูล :  
*ข้อความยืนยัน :  
 
 
     
 
     เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ล่าสุด
 พูดไม่เพราะ พฤติกรรมไม่เหมาะสม       [โดย: หมู]
 ระยะเวลาจากต้นทางถึงปลายทาง       [โดย: จันสะหมี พันแพงดี]
 เดินรถ       [โดย: ผู้โดยสาร]
 พนักงานขายตั๋วพูดจาไม่สุภาพ       [โดย: ไม่ประสงค์ออกนาม]
 สอบถามราคารถ       [โดย: รัตนาพันธ์]
 สอบถามราคาตั๋ว       [โดย: คณัสนันท์]
 การเดินทาง       [โดย: ผู้ใช่บริการ]
 ข้อมูลการเดินทางไปสุราษฎร์ธานี       [โดย: อังคณา หนูคง]
 ถนนในหมู่บ้าน       [โดย: ไม่ประสงจะออกนาม]
 ราคาการเดินทาง       [โดย: อริษา เทวะรัตน์]
  
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533