สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
       /**กรุณาโพสข้อความที่เหมาะสมเท่านั้น**/
   
*เรื่อง :  
*ประเภทเรื่อง :  
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการพบเบาะแสการทุจริตในการดำเนินงานทางราชการ
แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน (เท่านั้น)

*รายละเอียด :  
*ชื่อผู้กรอกข้อมูล :  
*ข้อความยืนยัน :  
 
 
     
 
     เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ล่าสุด
 รถปัตตานี - สมุย        [โดย: กมลณัฏฐ์]
 ตารางเวลาเดินรถ       [โดย: มูรนี]
 แอร์ร์รถตู้ร้อนมาก       [โดย: สิรินทรฺสันต์ วฒนาสันติกุล]
 สอบภามราคาโดยสารคับ       [โดย: นักรบ]
 การเดินทาง       [โดย: นิยา]
 ถนน ม.3 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี       [โดย: ไม่ประสงค์ออกนาม]
 ถนน หมู่ที่3 ต.ป่าไร่อ.แม่ลานจ.ปัตตานี       [โดย: ไม่ประสงค์ออกนาม]
 ฝากจักรยานยนต์       [โดย: นักเรียน]
 ราคาพัสดุไม่มาตรฐาน       [โดย: ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ]
 พนักงานทำงานได้ห่วยแตกมาก       [โดย: ผู้โดยสาร]
  
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533