สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
วันที่ 01/05/2560
 
 
วันที่ 24/03/2560
 
 
วันที่ 20/02/2560
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร (ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการฯ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ(นักบริหารงานทั่วไป) [สำนักปลัด]
วันที่ 02/02/2560
 
 
วันที่ 02/02/2560
 
 
วันที่ 27/01/2560
 
 
วันที่ 20/01/2560
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร (ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการฯ และหัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานฯ [สำนักปลัด]
วันที่ 19/01/2560
 
 
วันที่ 12/01/2560
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ในตำแหน่งหนัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ [สำนักปลัด]
วันที่ 11/01/2560
 
 
วันที่ 06/01/2560
 
 
วันที่ 28/12/2559
 
 
วันที่ 23/12/2559
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร (ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการฯ และหัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลฯ) [สำนักปลัด]
วันที่ 23/12/2559
 
 
วันที่ 23/12/2559
 
 
วันที่ 23/12/2559
 
 
วันที่ 18/11/2559
 
 
วันที่ 26/10/2559
 
 
วันที่ 26/10/2559
 
 
วันที่ 20/10/2559
 
 
วันที่ 07/10/2559
 
 
วันที่ 31/08/2559
 
 
วันที่ 30/08/2559
 
 
วันที่ 15/08/2559
 
 
วันที่ 15/08/2559
 
 
ทั้งหมด 68 หัวข้อ
  1  23
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533