วันที่ 29/06/2563
 
 
วันที่ 28/06/2563
 
 
วันที่ 23/06/2563
 
 
วันที่ 23/06/2563
 
 
วันที่ 22/06/2563
 
 
วันที่ 22/06/2563
 
 
วันที่ 16/06/2563
 
 
วันที่ 16/06/2563
 
 
วันที่ 26/05/2563
 
 
วันที่ 13/05/2563
 
 
วันที่ 07/05/2563
 
 
วันที่ 01/05/2563
 
 
วันที่ 30/04/2563
 
 
วันที่ 16/04/2563
 
 
วันที่ 15/04/2563
 
 
วันที่ 03/04/2563
 
 
วันที่ 02/04/2563
 
 
วันที่ 02/04/2563
 
 
วันที่ 26/03/2563
 
 
วันที่ 24/03/2563
 
 
วันที่ 19/03/2563
 
 
วันที่ 12/03/2563
 
 
วันที่ 06/03/2563
 
 
วันที่ 05/03/2563
 
 
วันที่ 05/03/2563
 
 
ทั้งหมด 190 หัวข้อ
  1  23...8 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]