สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
วันที่ 14/02/2561
 
 
วันที่ 07/02/2561
 
 
วันที่ 05/02/2561
 
 
วันที่ 17/01/2561
 
 
วันที่ 22/12/2560
 
 
วันที่ 22/12/2560
 
 
วันที่ 18/12/2560
 
 
วันที่ 13/12/2560
 
 
วันที่ 04/12/2560
 
 
วันที่ 04/12/2560
 
 
วันที่ 29/11/2560
 
 
วันที่ 03/11/2560
 
 
วันที่ 09/10/2560
 
 
วันที่ 04/10/2560
 
 
วันที่ 19/09/2560
 
 
วันที่ 22/08/2560
 
 
วันที่ 21/08/2560
 
 
วันที่ 21/08/2560
 
 
วันที่ 21/08/2560
 
 
วันที่ 18/08/2560
 
 
วันที่ 19/07/2560
 
 
วันที่ 09/06/2560
 
 
วันที่ 06/06/2560
 
 
วันที่ 08/05/2560
 
 
วันที่ 27/04/2560
 
 
ทั้งหมด 64 หัวข้อ
  1  23
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533