สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
วันที่ 15/08/2561
 
 
วันที่ 08/08/2561
 
 
วันที่ 03/08/2561
 
 
วันที่ 03/08/2561
 
 
วันที่ 26/07/2561
 
 
วันที่ 26/07/2561
 
 
วันที่ 20/07/2561
 
 
วันที่ 20/07/2561
 
 
วันที่ 11/07/2561
 
 
วันที่ 09/07/2561
 
 
วันที่ 20/06/2561
 
 
วันที่ 07/06/2561
 
 
วันที่ 30/05/2561
 
 
วันที่ 23/05/2561
 
 
วันที่ 22/05/2561
 
 
วันที่ 22/05/2561
 
 
วันที่ 22/05/2561
 
 
วันที่ 21/05/2561
 
 
วันที่ 01/05/2561
 
 
วันที่ 29/03/2561
 
 
วันที่ 14/02/2561
 
 
วันที่ 14/02/2561
 
 
วันที่ 07/02/2561
 
 
วันที่ 05/02/2561
 
 
วันที่ 17/01/2561
 
 
ทั้งหมด 85 หัวข้อ
  1  23...4 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533