สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
วันที่ 08/12/2560
 
 
วันที่ 11/10/2560
 
 
วันที่ 06/10/2560
 
 
วันที่ 19/09/2560
 
 
วันที่ 24/08/2560
 
 
วันที่ 15/08/2560
 
 
วันที่ 03/08/2560
 
 
วันที่ 20/07/2560
 
 
วันที่ 07/07/2560
 
 
วันที่ 30/06/2560
 
 
วันที่ 30/06/2560
 
 
วันที่ 30/06/2560
 
 
วันที่ 16/05/2560
 
 
วันที่ 11/05/2560
 
 
วันที่ 09/05/2560
 
 
วันที่ 09/05/2560
 
 
วันที่ 28/04/2560
 
 
วันที่ 28/04/2560
 
 
วันที่ 27/04/2560
 
 
วันที่ 10/04/2560
 
 
วันที่ 07/04/2560
 
 
วันที่ 30/03/2560
 
 
วันที่ 27/03/2560
 
 
วันที่ 24/03/2560
 
 
วันที่ 22/03/2560
 
 
ทั้งหมด 76 หัวข้อ
  1  23...4 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533