สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
วันที่ 08/06/2561
 
 
วันที่ 05/06/2561
 
 
วันที่ 05/06/2561
 
 
วันที่ 05/06/2561
 
 
วันที่ 05/06/2561
 
 
วันที่ 01/06/2561
 
 
วันที่ 24/05/2561
 
 
วันที่ 07/05/2561
 
 
วันที่ 17/04/2561
 
 
วันที่ 11/04/2561
 
 
วันที่ 30/03/2561
 
 
วันที่ 29/03/2561
 
 
วันที่ 21/03/2561
 
 
วันที่ 21/03/2561
 
 
วันที่ 09/03/2561
 
 
วันที่ 23/02/2561
 
 
วันที่ 07/02/2561
 
 
วันที่ 07/02/2561
 
 
วันที่ 29/01/2561
 
 
วันที่ 17/01/2561
 
 
วันที่ 12/01/2561
 
 
วันที่ 05/01/2561
 
 
วันที่ 28/12/2560
 
 
วันที่ 08/12/2560
 
 
วันที่ 11/10/2560
 
 
ทั้งหมด 99 หัวข้อ
  1  23...4 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533