สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
วันที่ 10/10/2561
 
 
วันที่ 09/10/2561
 
 
วันที่ 09/10/2561
 
 
วันที่ 09/10/2561
 
 
วันที่ 01/10/2561
 
 
วันที่ 01/10/2561
 
 
วันที่ 21/09/2561
 
 
วันที่ 21/09/2561
 
 
วันที่ 21/09/2561
 
 
วันที่ 14/09/2561
 
 
วันที่ 20/08/2561
 
 
วันที่ 10/08/2561
 
 
วันที่ 09/08/2561
 
 
วันที่ 21/07/2561
 
 
วันที่ 21/07/2561
 
 
วันที่ 21/07/2561
 
 
วันที่ 13/07/2561
 
 
วันที่ 27/06/2561
 
 
วันที่ 08/06/2561
 
 
วันที่ 05/06/2561
 
 
วันที่ 05/06/2561
 
 
วันที่ 05/06/2561
 
 
วันที่ 05/06/2561
 
 
วันที่ 01/06/2561
 
 
วันที่ 24/05/2561
 
 
ทั้งหมด 117 หัวข้อ
  1  23...5 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533