หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกศิลปะ และวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา)  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

พนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา ได้แก่

- ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา

- ครูผู้สอนวิชาเอกศิลปะ จำนวน ๑ อัตรา
- ครูผู้สอนวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
 

** ( รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ) **
 
 

อับเดทล่าสุด 29 มกราคม 2563 เวลา 13:36:25

เอกสารดาวน์โหลด: 1580279785_2644.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]