หัวข้อ: มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ( ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ )  
 

 

มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ( ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ )

 

อับเดทล่าสุด 03 กันยายน 2562 เวลา 06:12:47

เอกสารดาวน์โหลด: 1568341251_9151.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]