หัวข้อ: เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ (วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒)  
 

 

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

ในวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

 

อับเดทล่าสุด 21 สิงหาคม 2562 เวลา 03:44:27

เอกสารดาวน์โหลด: 1566787467_4029.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]