หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

 

อับเดทล่าสุด 09 สิงหาคม 2562 เวลา 07:28:04

เอกสารดาวน์โหลด: 1565332084_4866.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]