หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เรื่อง กำหนดค่าเช่าที่ดินของรัฐอันเป็นทรัพย์สินของแผนดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

เรื่อง กำหนดค่าเช่าที่ดินของรัฐอันเป็นทรัพย์สินของแผนดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดเพิ่มเติมเปิดอ่านได้ที่เอกสารดาวน์โหลดด้านล่างนี้

อับเดทล่าสุด 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:38:38

เอกสารดาวน์โหลด: 1558496318_1400.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]