หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

อับเดทล่าสุด 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:12:25

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]