หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

อับเดทล่าสุด 28 มีนาคม 2562 เวลา 16:18:20

เอกสารดาวน์โหลด: 1553764700_2546.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]