หัวข้อ: สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความที่น่ารู้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
 

 

สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความที่น่ารู้
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ


ประกอบด้วย ๕ บทความ ดังนี้

๑. บทความ เรื่อง "ไปสร้างที่อื่นเถอะ"

๒. บทความ เรื่อง "ไม่ต้องปกปิดหรอก"

๓. บทความ เรื่อง "เรื่องเกิดจากขยะ"

๔. บทความ เรื่อง "ผมเข้าบ้านไม่ได้"

๕. บทความ เรื่อง "อยากเก็บเรื่องของตัวเอง"

 

อับเดทล่าสุด 04 ธันวาคม 2561 เวลา 14:45:03

เอกสารดาวน์โหลด: 1543909503_9535.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]