หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

 

อับเดทล่าสุด 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23:32:27

เอกสารดาวน์โหลด: 1541435547_8153.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]