หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 

อับเดทล่าสุด 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23:31:00

เอกสารดาวน์โหลด: 1541435460_3708.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]