หัวข้อ: !!! ประชาสัมพันธ์ !!! ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี  
 

 

ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี

เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี

 

อับเดทล่าสุด 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23:20:10

เอกสารดาวน์โหลด: 1541434810_9931.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]