หัวข้อ: !!! ประชาสัมพันธ์ !!! ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

 

ประกาศจังหวัดปัตตานี

เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

อับเดทล่าสุด 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23:10:09

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]