หัวข้อ: !!! ประชาสัมพันธ์ !!! สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...

( ร่างคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ )

 

อับเดทล่าสุด 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09:44:14

เอกสารดาวน์โหลด: 1540781055_6651.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]