หัวข้อ: !!! ประชาสัมพันธ์ !!! รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดปัตตานี

 

 

 

อับเดทล่าสุด 09 ตุลาคม 2561 เวลา 10:29:18

เอกสารดาวน์โหลด: 1539055758_1828.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]