หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

อับเดทล่าสุด 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:46:50

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]