หัวข้อ: สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความที่น่ารู้ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ 5 บทความ  
 

 

สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความที่น่ารู้
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ


ประกอบด้วย ๕ บทความ ดังนี้

๑. บทความ เรื่อง "ช่วยเหลือกันนี่นา"

๒. บทความ เรื่อง "แค่ซ่อมรถ ผิดตรงไหน"

๓. บทความ เรื่อง "ถูกพระร้องเรียนคะ"

๔. บทความ เรื่อง "ขอตรวจสอบหน่อยครับ"

๕. บทความ เรื่อง "อย่างนี้ก็มีด้วย"

 

อับเดทล่าสุด 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13:58:57

เอกสารดาวน์โหลด: 1530082737_4370.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]