สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! โครงการปั่นสองน่องท่องเที่ยวเมืองนรา  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

โครงการ "ปั่นสองน่องท่องเที่ยวเมืองนรา" โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ร่วมชมทัศนียภาพตลอดสองข้างทางเมืองนราธิวาส บนเส้นทางอำเภอระแงะ จุดหมายน้ำตกซีโป
ที่มีความสูบรณ์ของธรรมชาติตลอดเส้นทาง และวิถีชีวิตของพี่น้องชาวนราธิวาส

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

อับเดทล่าสุด 08 มิถุนายน 2561 เวลา 11:31:30

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533