หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! โครงการปั่นสองน่องท่องเที่ยวเมืองนรา  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

โครงการ "ปั่นสองน่องท่องเที่ยวเมืองนรา" โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ร่วมชมทัศนียภาพตลอดสองข้างทางเมืองนราธิวาส บนเส้นทางอำเภอระแงะ จุดหมายน้ำตกซีโป
ที่มีความสูบรณ์ของธรรมชาติตลอดเส้นทาง และวิถีชีวิตของพี่น้องชาวนราธิวาส

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

อับเดทล่าสุด 08 มิถุนายน 2561 เวลา 11:31:30

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]