สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

Infographic การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

**********************************************

๑. มารู้จัก ... ไอโอดีนกันดีกว่า (เปิดดูที่นี่)
๒. สมองดี ... เริ่มที่ไอโอดีน (เปิดดูที่นี่)

อับเดทล่าสุด 05 มิถุนายน 2561 เวลา 15:54:56

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533