หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

Infographic การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

**********************************************

๑. มารู้จัก ... ไอโอดีนกันดีกว่า (เปิดดูที่นี่)
๒. สมองดี ... เริ่มที่ไอโอดีน (เปิดดูที่นี่)

อับเดทล่าสุด 05 มิถุนายน 2561 เวลา 15:54:56

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]