หัวข้อ: ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การขอจดทะเบียนตำรับยาแผนไทย (ยาสมุนไพรตำรับพัทธปิตตะ)  
 

 

ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

เรื่อง การขอจดทะเบียนตำรับยาแผนไทย (ยาสมุนไพรตำรับพัทธปิตตะ)

 

อับเดทล่าสุด 05 มิถุนายน 2561 เวลา 12:46:11

เอกสารดาวน์โหลด: 1528177571_5552.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]