สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ รายละเอียดการสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 

อับเดทล่าสุด 01 มิถุนายน 2561 เวลา 12:51:14

เอกสารดาวน์โหลด: 1527832274_1977.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533