หัวข้อ: สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความที่น่ารู้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
 

 

สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความที่น่ารู้
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ


ประกอบด้วย ๕ บทความ ดังนี้

๑. บทความ เรื่อง "ฉันยังไม่อนุญาต"

๒. บทความ เรื่อง "ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร"

๓. บทความ เรื่อง "อยากรู้ว่ามีกี่คน"

๔. บทความ เรื่อง "ดูอย่างเดียวน่ะ"

๕. บทความ เรื่อง "ขอมากเกินไปหรือเปล่า"

 

อับเดทล่าสุด 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:23:03

เอกสารดาวน์โหลด: 1527124983_9266.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]