สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
 

 

ประมวลจริยธรรมค่านิยมหลัก ๙ ประการ

สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

 

อับเดทล่าสุด 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:42:16

เอกสารดาวน์โหลด: 1527043336_948.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533