หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
 

 

ประมวลจริยธรรมค่านิยมหลัก ๙ ประการ

สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

 

อับเดทล่าสุด 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:42:16

เอกสารดาวน์โหลด: 1527043336_948.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]