สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเลือกสรรฯ  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเลือกสรรฯ

 

อับเดทล่าสุด 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:18:35

เอกสารดาวน์โหลด: 1526606315_4131.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533