สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๓ อัตรา ดังนี้

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ๒ อัตรา (ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย)
๒. พนักงานทั่วไป  ๑ อัตรา (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

ณ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โทร. ๐-๗๓๓๔-๙๗๘๙
 

( รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่เอกสารที่แนบมาด้วยนี้ )

อับเดทล่าสุด 29 มีนาคม 2561 เวลา 14:00:42

เอกสารดาวน์โหลด: 1522306842_318.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533