สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ให้ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พ้นจากตำแหน่งฯ  
 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง ให้ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พ้นจากตำแหน่งฯ

 

อับเดทล่าสุด 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:15:38

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533