หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบรประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

 

อับเดทล่าสุด 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:27:11

เอกสารดาวน์โหลด: 1518575889_1897.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]