สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! รายชื่อโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา)  
 

 

ประชาสัมพันธ์ !!! รายชื่อโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ตามเอกสารด้านล่างนี้

อับเดทล่าสุด 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07:53:23

เอกสารดาวน์โหลด: 1517964803_7469.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533