สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! แนวทางการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ผ่านโครงการสนับสนุนสินเชื่อ  
 

 

แนวทางการสนับสนุนสินเชื่อ
เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ผ่านโครงการสนับสนุนสินเชื่อ

เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร
ในการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนในการผลิต
สร้างอานาจในการต่อรองด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่เหมาะสม
ตลอดจนพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพเกษตรกรรายย่อย
ในการรวมกลุ่มการผลิตการบริหารจัดการที่ดี และมีการเชื่อมโยงด้านการตลาดรับซื้อผลผลิต
ที่มั่นคง แน่นอน อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้จากเอกสารด้านล่างนี้

อับเดทล่าสุด 17 มกราคม 2561 เวลา 08:07:14

เอกสารดาวน์โหลด: 1516151234_3384.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533