สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของลูกค้ารายย่อย ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
 

 

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของลูกค้ารายย่อย ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ผ่านทีวีสำนักจุฬาฯ มูลนิธิเบิกฟ้าอิสลาม ณ มัสยิดกลางสงขลา. 
 
ในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของลูกค้ารายย่อย โดยลูกค้าที่ประสบปัญหาสามารถชำระปิดบัญชี
จ่ายเฉพาะเงินต้นคงเหลือเท่านั้น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะได้รับการยกเว้น ภายใน เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 นี้เท่านั้น โดยติดต่อได้กับศูนย์ พศต.ใน 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 และสาขาของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ
 
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 1302
 

อับเดทล่าสุด 12 มกราคม 2561 เวลา 10:13:07

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533