สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดอาคาร  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดอาคาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (หลังเก่า) (อาคารสุนทร ฤทธิภักดี)
โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประมูล ตามเอกสารด้านล่างนี้

 

 

อับเดทล่าสุด 13 ธันวาคม 2560 เวลา 15:42:36

เอกสารดาวน์โหลด: 1513154556_7569.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533