สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! โครงการ Thailand Local Government Summit 2017  
 

 

โครงการ Thailand Local Government Summit 2017

ภายใต้แนวคิดหลัก

Local Government 4.0

ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ตามเอกสารด้านล่างนี้

อับเดทล่าสุด 06 ตุลาคม 2560 เวลา 10:28:45

เอกสารดาวน์โหลด: 1507260525_4911.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533