สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! รับสมัครสตรีและบุคคลทั่วไป อายุ 14 - 60 ปี เข้ารับการฝึกอาชีพ  
 

 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โทร. 074-584111-13

รับสมัคร สตรีและบุคคลทั่วไป อายุ 14 - 60 ปี เข้ารับการฝึกอาชีพ "ฟรี"

รุ่นที่ 1 รับสมัคร 15 กันยายน - 15 ตุลาคม ของทุกปี (ฝึกอาชีพ ตุลาคม - มีนาคม)
รุ่นที่ 2 รับสมัคร 15 มีนาคม - 20 เมษายน ของทุกปี (ฝึกอาชีพ เมษายน - กันยายน)

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฎตามเอกสารด้านล่างนี้

 

อับเดทล่าสุด 19 กันยายน 2560 เวลา 09:30:41

เอกสารดาวน์โหลด: 1505788241_8388.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533