สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! ขอเชิญร่วมละหมาด "อีดิลอัฎฮา" ประจำปีฮิจญ์เราะห์ศักราช ๑๔๓๘  
 
 
ขอเชิญร่วมละหมาด "อีดิลอัฎฮา" ประจำปีฮิจญ์เราะห์ศักราช ๑๔๓๘
 
ในวันศุกร์ ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป (เริ่มละหมาด ๐๗.๓๐ น.)

 
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

*******************************************************
 
นำละหมาดและคุตบะฮฺ โดย
ผศ.มัสลัน มาหะมะ
รองอธิการบดี ฝ่ายบริการสังคมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 
ภายใต้หัวข้อคุตบะฮฺ
"อีดิลอัฎฮา คือ สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งของประชาชาติเดียวกัน"
 
กิจกรรมประกอบด้วย
- ฟังการอ่านคุตบะฮฺ และให้โอวาทหลังละหมาด -
- การทำกุรบานและแจกจ่ายเนื้อกุรบาน -
- ของรางวัลแก่น้อง ๆ หนู ๆ  -
- และ ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าและยากจน -
 
*******************************************************
 

อับเดทล่าสุด 24 สิงหาคม 2560 เวลา 15:27:10

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533