สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง สัดส่วนประชาคมระดับอำเภอและระดับจังหวัด  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง สัดส่วนประชาคมระดับอำเภอและระดับจังหวัด

 

อับเดทล่าสุด 22 สิงหาคม 2560 เวลา 16:05:15

เอกสารดาวน์โหลด: 1503456874_7739.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533