สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

บ้านทุ่งนเรนทร์ หมู่ที่ ๑  ตำบลบ่อทอง  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

************************************************************************

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะเปิดประมูลให้เช่าอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บ้านทุ่งนเรนทร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จำนวน ๒ หลัง พื้นที่อาคารรวม ๓,๑๔๕ ตร.ม. ภายในวงเงิน ๖,๓๐๘ บาท/เดือน หรือจำนวนเงิน ๓๕,๖๙๖ บาท/ปี ระยะเวลาให้เช่าไม่น้อยกว่า ๓ ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการ ในการประมูลปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้

 

อับเดทล่าสุด 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14:01:01

เอกสารดาวน์โหลด: 1503039661_1751.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533