หัวข้อ: มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
 

 

มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี

************************************

มีกิจกรรมและการแข่งขันมากมาย

อาทิ การแข่งขันภาคเวที ภาควิชาการ ภาคสนาม และการจัดกิจกรรมนิทรรศการ

 

อับเดทล่าสุด 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09:20:01

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]