สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑

 

อับเดทล่าสุด 09 มิถุนายน 2560 เวลา 14:23:33

เอกสารดาวน์โหลด: 1496993013_2910.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533