สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ๕ อัตรา)  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

 

ตำแหน่งที่รับโอน
ประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
๑ ตำแหน่ง ๕ อัตรา

 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อับเดทล่าสุด 24 มีนาคม 2560 เวลา 14:39:52

เอกสารดาวน์โหลด: 1490341192_9534.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533