หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ๕ อัตรา)  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

 

ตำแหน่งที่รับโอน
ประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
๑ ตำแหน่ง ๕ อัตรา

 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อับเดทล่าสุด 24 มีนาคม 2560 เวลา 14:39:52

เอกสารดาวน์โหลด: 1490341192_9534.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]