หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร
ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

อับเดทล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:22:56

เอกสารดาวน์โหลด: 1487557376_2391.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]