สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร (ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการฯ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ(นักบริหารงานทั่วไป)  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร (ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการฯ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

และหัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

อับเดทล่าสุด 02 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:59:15

เอกสารดาวน์โหลด: 1486004355_972.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533