สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

อับเดทล่าสุด 12 มกราคม 2560 เวลา 14:52:32

เอกสารดาวน์โหลด: 1484207552_8217.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533