อัลบั้ม : เสวนา “พลังสื่อประชารัฐปัตตานี ร่วมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้”
รายละเอียด :
เสวนา “พลังสื่อประชารัฐปัตตานี ร่วมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้”
 
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องสะบารัง ๒ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์
“พลังสื่อประชารัฐปัตตานี ร่วมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้” หลังจากพิธีเปิด นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมเวทีเสวนา ในหัวข้อ "สื่อ...ตานี พลังสันติสุข" ร่วมกับ
พันเอก ขจรศักดิ์ อินทร์ทอง เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี และ ดร.ตติยะ ฉิมพาลี ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ความเข้าใจ ในแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนา สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งมีผู้เข้าอบรมสัมมนา ประกอบด้วยสื่อมวลชนทุกแขวง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยงาน
และเครือข่าย เข้าร่วม ๗๐ คน
อับเดทล่าสุด 20 ธันวาคม 2561 เวลา 19:45:32
 
อัลบั้ม : เสวนา “พลังสื่อประชารัฐปัตตานี ร่วมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้”
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]